Grau Mitjà
Tècnic en Gestió Administrativa

Grau Mitjà
Tècnic en Gestió Administrativa

DURACIÓ / HORES:

2 anys / 2.000h

HORES DE FCT:

380h / 3 mesos

HORARI:

8.10 -14.10 h

De Dilluns a divendres
PLACES:

60

PRIMER CURS:

160 h. Comunicació empresarial i atenció al client.
128 h. Operacions administratives de compra-venda.
96 h. Empresa i Administració.
224 h. Tractament informàtic de la informació.
96 h. Tècniques comptable.
96 h. Anglès.
96 h. Formación y orientación laboral.
64 h. Inglés Técnico I.

 

SEGON CURS:
132 h. Operacions administratives de recursos humans.
154 h. Tractament de la documentació comptable.
176 h. Empresa a l’aula.
154 h. Operacions auxiliars de gestió de tesoreria.
44 h. Anglès Tècnic II.
380 h. Formació en centres de treball (FCT).

 

ACCÉS DIRECTE:

– Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

– Tindre aprovat 2.º de BUP.

– Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

– Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

– Haver superat el segon curs del primer cicle de reforma dels ensenyaments mitjans.

– Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

– Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

 

PER PROVA D’ACCÉS:

Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i no compleixes els requisits acadèmics d’accés directe al mateix citats en el punt anterior, hauràs de tenir compliments 17 anys d’edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per poder presentar-te a una prova d’accés.

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

90 % de alumnos obtienen el título.

INSERCIÓN LABORAL

20% de alumnos contratados en 2017

13 alumnos becados en el Ayuntamiento de Torrent con “La Dipu te beca 2017”

65% de inserción laboral en los ciclos superiores de Administración y Finanzas y Comercio Internacional.

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

90 % de alumnos obtienen el título.

PROYECTOS EUROPEOS

6 Alumnos participantes en el proyecto Erasmus +

1 alumna hizo prácticas en Londres

CONTINUACIÓN ESTUDIOS CICLO SUPERIOR

El 70% de alumnos continúan sus estudios en ciclos superiores.

El 60% de alumnos cursan administración y finanzas o la doble titulación de comercio internacional.

El 10% de alumnos cursan el ciclo superior de educación infantil.

DE GRADO MEDIO A GRADO SUPERIOR CON ACCESO DIRECTO. NO ES NECESARIO HACER PRUEBA DE ACCESO

PROYECTOS EUROPEOS

6 Alumnos participantes en el proyecto Erasmus +

1 alumna hizo prácticas en Londres

Convenios con mas de 600 empresas, entre las que podrás realizar prácticas en:

· MAGOZFOR GLOBAL SERVICES S.L.U.

· AYUNTAMIENTO DE TORRENT

· EXCAVACIONES Y DERRIBOS ROGEFER S.L.

· MAPFRE

· GRUPO KDOS 2006 CONSULTING S.L.

· MONRAS CALITAT I SERVICI S.L.

· QUALITAT I HABITATGE HORTA SUD, S.L.P.

· MONTALT NIPON S.L.

*Posibilidad de realizar prácticas en el extranjero

cofinanciado

Documentación, requisitos de acceso y forma de matrícula en nuestra Secretaría:

erasmusplus

Nombre*

Teléfono

Email*

Tu mensaje

Acepto la política de privacidad

*Campos obligatorios

fct
erasmusplus

Nombre*

Teléfono

Email*

Tu mensaje

Acepto la política de privacidad

*Campos obligatorios

fct