Grau Superior Tècnic
en Educació Infantil

Grau Superior
Tècnico en Educació Infantil

DURACIÓ / HORES:

2 anys / 2.000h

HORES DE FCT:

400h

HORARI:

14.20 – 20 h

De Dilluns a Divendres
PLACES:

28

PRIMER CURS:

256 h. Didàctica de l’educació infantil
160 h. Autonomia personal i salut infantil
160 h. Expressió i comunicació
192 h. Desenvolupament cognitiu i motor
96 h. Formació i orientació laboral
96 h. Anglès

SEGON CURS:
160 h. El joc infantil i la seua metodologia
100 h. Desenvolupament social-afectiu
100 h. Habilitats socials
100 h. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
40 h. Primers auxilis
60 h. Empresa i iniciativa emprenedora
40 h. Projecte d’atenció a la infància
40 h. Anglès
400 h. Formació en Centres de Treball (FCT)

ACCÉS DIRECTE (amb contingent de places del 60%):

– Títol de Batxiller LOGSE-LLOI-LOMCE. S’acceptarà com a títol de Batxiller al que es refereix l’article 41.3.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l’antic Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP) de la Llei 14/1970 de 4 d’agost.

– Hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Alumnos amb COU o PREU superat.

– Títol oficial de Mestre o Mestra d’Ensenyament Primària.

– Títol de Tècnic en Formació Professional (amb contingent de places del 20%)

PROVA D’ACCÉS (amb contingent d’accés del 20%) I ALTRES VIES D’ACCÉS

– Prova d’accés a Grau Superior.

– Titulats de Formació Professional de segon grau (tècnic especialista) o tècnic superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

– Titulats universitaris que no tinguen cap de les titulacions anteriors.

– Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

97% d’alumnes obtenen el títol.

INSERCIÓ LABORAL

37% d’alumnes són contractats 2017.

60% alumnes de contractació en FP dual

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

97% d’alumnes obtenen el títol.

Possibilitat d’obtindre doble titulació amb el grau superior d’administració i finances. 

PROJECTES EUROPEUS

5 alumnes participants al proyecto Erasmus +

1 alumne va fer les pràctiques a Irlanda

CONTINUACIÓ ESTUDIS CICLE SUPERIOR

60% d’alumenes continuen els seus estudis universitaris, enfocats a carreres com: magisteri en educació infantil, magisteri en educació primària, pedagogia, psicologia, etc.

DADES D'INTERÈS

El nostre alumnat rep classes d’anglès enfocades a l’obtenció dels títols oficials de Cambridge.

PROYECTOS EUROPEOS

5 alumnes participants al projecte Erasmus +

1 alumne va fer les pràctiques a Irlanda

Convenis amb més de 600 empreses, entre les quals podràs realitzar pràctiques en:

Per determinar

*Possibilitat de realitzar pràctiques a l'estranger

cofinanciado

Documentació, requisits d'accés i forma de matrícula en la nostra Secretaria:

erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct
erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct