Grau Superior Tècnic
en Comerç Internacional

Grau Superior
Tècnic en Comerç Internacional

DURACIÓ / HORES:

2 años / 2000h

HORES DE FCT:

400h

HORARI:

14.20 – 20 h

De dilluns a divendres
PLACES:

30

PRIMER CURS:

192 h. Gestió econòmica i financera de l’empresa
192 h. Gestió administrativa del comerç internacional
128 h. Logística d’emmagatzematge
160 h. Transport internacional de mercaderies
96 h. Anglès
96 h. Formació i orientació laboral
96 h. Anglès Tècnic

 

SEGON CURS:
80 h. Sistema d’informació de mercats
140 h. Marketing internacional
80 h. Negociació internacional
120 h. Finançament internacional
80 h. Mitjans de pagagament internacionals
60 h. Comerç digital internacional
40 h. Ànglés Tècnic
40 h. Projecte de comerç internacional
400 h. Formació en Centres de Treball (FCT)

ACCÉS DIRECTE:

– Títol de Batxiller LOGSE-LLOI-LOMCE. S’acceptarà com a títol de Batxiller al que es refereix l’article 41.3.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l’antic Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP) de la Llei 14/1970 de 4 d’agost.

– Aquells que hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Alumnes amb COU o PREU superat.

– Títol oficial de Mestre o Mestra d’Ensenyament Primari.

– Títol de Tècnic en Formació Professional.

 

PROVA D’ACCÉS I ALTRES VIES D’ACCÉS

– Prova d’accés a Grau Superior.

– Titulats de Formació Professional de segon grau (tècnic especialista) o tècnic superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

– Titulats universitaris que no tinguen cap de les titulacions anteriors.

– Prova d’Accès a la Universitat per a majors de 25 anys.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

97% d’alumnes obtenen el títol.

Possibilitat d’obtindre doble titulació amb el grau superior d’administració i finances. 

INSERCIÓ LABORAL

67% d’alumnes són van ser contractats al 2017
80% contractació en FP dual
Borsa de treball. Contractació abans de 6 mesos
Les empreses relacionades amb Valenciaport han generat 36.978 puestos de treball

OBTENCIÓN DEL TÍTULO

97% de alumnos obtienen el título.

Posibilidad de obtener doble titulación con el grado superior de administración y finanzas

PROJECTES EUROPEUS

35% alumnes van participar en un projecte Erasmus+ amb 4 escoles europees.

CONTINUACIÓ ESTUDIS CICLE SUPERIOR

Alt percentatge d’alumnes continuen els seus estudis a la universitat, tenint convalidats crèdits (ADE, RRLL, Economia, Màrqueting, Dret i International Trade).
20% del nostre alumnat continua els seus estudis superiors en Universitats europees convalidant el cicle per dos anys de carrera.

DADES D'INTERÈS

Noves metodologies d’ensenyament.
Aprenentatge basat en Projectes.
Conferències i eixides formatives per a completar el CV.
Impartició de classes d’anglès dirigides a l’obtenció de títols Cambridge

PROYECTOS EUROPEOS

35% alumnos participaron en un proyecto erasmus+ con 4 escuelas europeas

Convenis amb més de 600 empreses, entre les quals podràs realitzar pràctiques en:

Per determinar

*Possibilitat de realitzar pràctiques a l'estranger

cofinanciado

Documentació, requisits d'accés i forma de matrícula en la nostra Secretaria:

erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct
erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct