Grau Superior Tècnic
en Administració i Finances

Grau Superior
Tècnic en Administració i Finances

DURACIÓ / HORES:

2 anys / 2.000h

HORES DE FCT:

400h

HORARI:

8.10 -14.10 h

De Dilluns a divendres
PLACES:

60

PRIMER CURS:

96 h. Gestió de la documentació jurídica i empresarial
64 h. RRHH i responsabilitat social corporativa
192 h. Ofimàtica i procé de la informació
160 h. Procés integral de l’activitat comercial
160 h. Comunicació i atenció al client
192 h. Anglès
96 h. Formació i orientació laboral
64 h. Anglès Tècnic I.

 

SEGON CURS:
100 h. Gestió de recursos humans
120 h. Gestió financera
120 h. Comptabilitat i fiscalitat
80 h. Gestió logística i comercial
140 h. Simulació empresarial
40 h. Anglès Tècnic. Horari reservat per a la docència en anglès
40 h. Projecte d’Administració i Finances
400 h. Formació en Centres de Treball (FCT)

 

ACCÉS DIRECTE (amb contingent de places del 60%):

– Títol de Batxiller LOGSE-LLOI-LOMCE. S’acceptarà com a títol de Batxiller al que es refereix l’article 41.3.a de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, el títol de Batxiller expedit després de cursar l’antic Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP) de la Llei 14/1970 de 4 d’agost.

– Hagen superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat Experimental.

– Alumnos amb COU o PREU superat.

– Títol oficial de Mestre o Mestra d’Ensenyament Primària.

– Títol de Tècnic en Formació Professional (amb contingent de places del 20%)

PROVA D’ACCÉS (amb contingent d’accés del 20%) I ALTRES VIES D’ACCÉS

– Prova d’accés a Grau Superior.

– Titulats de Formació Professional de segon grau (tècnic especialista) o tècnic superior o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

– Titulats universitaris que no tinguen cap de les titulacions anteriors.

– Prova d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

90% d’alumnes obté el títol.

INSERCIÓ LABORAL

66% d’alumnes són contractats 2017.

90% contratació en FP dual.

75% d’inserció laboral als cicles superiors d’administració i finances i comerç internacional. Doble titulació.

Borsa de treball, contractació abans de 6 mesos.

OBTENCIÓ DEL TÍTOL

90% d’alumnes obtenen el títol.

PROJECTES EUROPEUS

8 Alumnes participants al projecte Erasmus +

1 alumne va fer les pràctiques a Londres.

CONTINUACIÓ ESTUDIS CICLE SUPERIOR

Alt percentatge d’alumnes continuen els seus estudis a l’universitat, amb crèdits convalidats (ects).

ADE, RRLL, comptabilitat i finances, International trade and marketing, Marketing, Dret.

PROJECTES EUROPEUS

8 Alumnes participants al projecte Erasmus +

1 alumne va fer les pràctiques a Londres.

Convenios con mas de 600 empresas, entre las que podrás realizar prácticas en::

Por determinar

*Posibilidad de realizar prácticas en el extranjero

cofinanciado

Documentación, requisitos de acceso y forma de matrícula en nuestra Secretaría:

erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct
erasmusplus

Nom*

Telèfon

Email*

Missatge

Accepte la política de privacitat

*Camps obligatoris

fct