FP Dual


Amb la FP Dual es treballa per a proporcionar als alumnes una formació especialitzada reponent a les necessitats de les pròpies empreses.

Què es la FP Dual?

L’FP Dual és una nova modalitat dins de la formació professional que permet al sistema educatiu combinar els processos d’ensenyament i aprenentatge a l’empresa i al centre de formació.

Es caracteritza per realitzar-se en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa, amb una quantita d’hores o dies d’estança  de duració variable entre el centre de treball i el centre educatiu.

Amb aquesta modalitat innovadora, les empreses poden recolzar nous models d’organització de la formació professional que es dirigeixen car a la cerca de l’excel·lència en la relació de l’empresa amb els centres d’FP i promouen la seua responsabilitat social corporativa.

Acuerdo con la fundación Bertelsmann como miembro de La alianza para la Fp Dual.

formacion dual
fundacion-bertelsmann

L’Aliança per la FP Dual és una xarxa estatal d’empreses, centres educatius i institucions compromeses amb la millora d’ocupació dels joves a través del desenvolupament d’una Formació Professional Dual de qualitat.

L’Aliança també pretén aglutinar les millors iniciatives i experiències de FP Dual. La major part dels membres de la xarxa són empreses i centres educatius que han començat a implantar la FP Dual molt recentment.

Enllaç:  http://alianzafpdual.es/miembros-isep-madre-sacramento

fundacion-bertelsmann formacion dual