Batxillerat


Els estudis de Batxillerat al nostre centre són concertats i s’estudien les branques de Ciències de la Salut, Tecnològic, Humanitat i Ciències Socials.

Estem davant una etapa d’alta exigència acadèmica i maduresa personal en la qual es treballa a consciència per preparar a l’alumne/a para l’entrada a la Universitat, complementant la seua formació amb un aprenentatge de valors humans, culturals i cristians.

visita san miguel bachillerato
esic visita

Les nostres optatives són:

1º BATXILLER: Economia – Matemàtiques CCSS / Llatí – Grec / Dibuix tècnic – Biologia / Física i química / Matemàtiques I / Història del món contemporanio / Lliteratura universal.
2º BATXILLER: Matemàtiques II / Física / Química /Història de l’art / Llatí – Grec / Economia – Matemàtiques CCSS / Geografia.

Horari de classes

1º Batxiller: Dilluns de 8:15h fins 14:10h i de 15:10h fins 17:00h.
Dimecres i divendres de 8:15h hasta 14:10h i dimarts i dijous de 8:15h fins 15:00h.

2º Batxiller: Dilluns, dimecres y divendres de 8:15h fins 14:10h. Dimarts i dijous de 8:15h fins 15:00h.

L’etapa de la BATXILLER és la gran aventura. Els alumnes acaben la seua etapa en el col·legi i ix a la llum tot l’après des dels 3 anys. Seran homes i dones cultes amb criteris i conviccions i, d’aquesta manera, afronten la seua vocació personal i professional.

 

El nostre Batxiller es distingueix per 5 idees clau:

Integrador, perquè tots els sabers es relacionen per tenir una cosmovisió més àmplia del món en què vivim.

Vocacional, perquè tractem que cada persona trobe la missió a la qual és cridada. Donem les eines perquè el jove tinga un major coneixement de sí mateix.

Personal, perquè responem a les inquietuds personals, pròpies de cada persona en la seua individualitat.

Certificador, perquè en ser centre col·laborador exclusiu de Cambridge University donem títols oficials del nivell d’anglès dels nostres alumnes vàlids internacionalment; així com certificats d’informàtica com a experts del paquet Office, gràcies al nostre conveni amb Microsoft.

Universitari, perquè el sistema de treball del nostre batxiller mira a l’excel·lència i prepara al cent per cent per a la universitat.